Hur man ser sina egna bilder subjektivt

Juan Jose Reyes har skrivit en intressant artikel om fem olika nivåer inom gatufoto, som hjälper dig att se på dina egna bilder med subjektiva ögon.

Kognitiv friktion

Juan kategoriserar gatufoto i fem olika nivåer beroende på vilka känslor fotot framkallar. Han kallar detta "kognitiv friktion" och ser det som ett sätt att beskriva vilka känslor en bild triggar.

Nivå Känsla Kognitiv friktion Kommentar
1 Informativt Låg Foton som betraktaren ser som intressanta, men som ej fångar betraktaren en längre tid.
2 Glädje Låg Foton som innehåller humor. Skapar snabbt intresse, som avtar ju mer du tittar på bilden.
3 Förvåning Medium Alla visuella element är synliga, men skapar nyfikenhet eller förvåning hos betraktaren.
4 Orolighet Hög Framkallar känslor såsom ilska, rädsla, stress eller ångest. I dessa bilder är ofta element dolda, distorterade eller suddiga.
5 Blandad (kombination av 3 & 4) Högsta Bilder som kombinerar nivå 3 och 4. Svåra att fånga, svåra att se.

Taggar: tips och trix