För ljusa bilder i LightRoom med Fujifilms kameror

Är du ägare till en FujiFilm X-kamera, har du sannolikt drabbats av att bilderna du importerar i Lightroom blir kraftigt överexponerade. Här förklarar jag varför och hur du undviker det.

 

Hur DR fungerar

X-pro 1 klarar enligt uppgift att visa ca 9.5 f-stop (EV), vilket förenklat innebär att du har 9.5 f-steg mellan mörkaste och ljusaste delen i histogrammet. I normalfallet är kameran inställd att använda DR 100% (Tonomfång 100%), vilket innebär att detaljer utanför histogrammet klipps. Du har även möjlighet att ställa in DR200% (Dubbelt tonomfång) eller DR400% (400% tonomfång), vilket då innebär att mer tonomfång pressas in i histogrammet och detaljer i högdagrar återfås. Detta fungerar genom att kameran automatiskt underexponerar bilden, när högdagrarna går utanför tonomfånget, samtidigt som kameran snabbt kompenserar tillbaka till normal exponering.

Denna smarta funktion är särskilt välkommen när du fotar i JPEG, för bilder med detaljer i hela tonomfånget. Förenklat kan man säga att kameran pressar ihop de ljusa detaljerna i bilden, och lämnar de mörkare delarna oförändrade.
Om du fotograferar i RAW kommer kamera också påverkas av inställningen och automatiskt underexponera ett steg med DR200% och två steg med DR400%. Information om vilken DR som använts, sparas dolt i bildfilen och Lightroom kompenserar automatiskt tillbaka till rätt exponering. Dessvärre fungerar detta inte optimalt på ISO över 1600.

Auto DR = ofta bekymmer

Om du ställer din kamera på DR Auto, kommer den automatiskt anpassa tonomfånget efter motivet och därefter själb välja DR100%, DR200% eller DR400%. När Auto DR används, markeras detta i bildfilen genom en dold ”meta-tagg” tillsammans med vilken DR som använts. Detta ställer till bekymmer för LightRoom och Adobe Camera Raw, som helt missar denna information och istället överexponerar bilden. Som om inte detta var nog blir exponeringen dessutom olika, beroende på vilket ISO som använts.

Hjälp LightRoom på traven

På bilder med ISO under 1600 lyckas Lightroom automatiskt hitta rätt exponering på både DR200% och DR400% om du manuellt ställt in dem. Dessvärre blir bilder med över ISO 1600 och DR200% kraftigt överexponerade. Adobe har bekräftat problemet och i deras forum gått ut med att de har svårt att se en lösning innan nästa processversion släpps. Detta eftersom det annars skulle ställa till problem för redan redigerade blider. Dessutom krävs en hel del skräddarsydd programmering specifik för Fuji X-kameror, vilket gör sannolikheten mindre att en lösning prioriteras.

Slutligen

Om du ställer in DR100% i din kamera, kommer exponeringen alltid tolkas rätt av LightRoom och Camera Raw. Vill du slippa tänka på detta så låter du inställningen vara fast på DR100%.
Manuellt ställda DR200% och DR400% kommer fungera bra om ISO är under 1600.
Auto DR kommer nästan alltid ge dig problem när DR går utanför 100%

Taggar: tips och trix